Představení

Zdravíčko,

vytápění je činnost, která má za úkol udržovat vnitřní teplotu (bytu, domu, pokoje) na úrovni tepelné pohody. Tato činnost bezprostředně souvisí s existencí člověka a snahou zlepšovat své životní podmínky, mezi které patří i potlačování nepříznivých klimatických podmínek.

Základní rozdělení vytápění

místní vytápění – zdroj tepla je umístěn přímo ve vytápěné místnosti (krb atd.)
etážové vytápění – vytápí se jedno poschodí, umístění kotle a topných těles je přibližně v jedné rovině
ústřední vytápění – zdroj tepla je umístěn mimo vytápěné místnosti, nejčastěji ve sklepě
dálkové vytápění – zdroj tepla je umístěn mimo vytápěnou budovu
centralizované zásobování teplem – širší pojem než dálkové vytápění, kdy se teplo nevyužívá jen na vytápění objektů, ale také na přípravu teplé užitkové vody

Pro více otázek mě můžete kontaktovat na pragmaticdevelopers@gmail.com

Zdroj: wikipedie.cz